Nieuwe brug verbindt Tour & Taxis met Brusselse Noord-wijk

Bron : De Tijd, Patrick Luysterman

Een nieuw woonproject én een nieuwe brug over het Kanaal in Brussel moeten vanaf 2020 de Noordwijk naadloos laten aansluiten op de buurt van Tour & Taxis.
Al sinds de jaren zeventig is er sprake van de aanleg van de Picardbrug, in het verlengde van de Picardstraat, de straat tussen Tour & Taxis en de hoofdzetel van KBC aan de Havenlaan.

Lees meer

Copyright © 2015 Extensa Group

Extensa Group ⎪Avenue du Port 86c, boîte 316 1000 Brussels

T: +32 2 237 08 20 ⎪ F: +32 2 237 08 21⎪ Email: info@extensa.eu